הרמת כוסית עם 300 ישראלים באירוע השקת ישראליז.

ארגון שמטרתו לשנות את תדמיתה של ישראל דרך המטיילים הישראלים בחו"ל במלון אברהם בתל אביב